juni 2015

Hodgkins Lymfom

Historien "må" fortelles. Mye for å sette søkelys på kreft, behandling, det positive og utfordrende i livet og for at andre som lurer på hvordan livet "kan" være med kreft. Kanskje mest det siste. ...
hits